Odstoupení od kupní smlouvy

Jak postupovat

Na e-mail eshop@topzlatnictvi.eu nám ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží pošlete oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Nezapomeňte uvést: číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu pro vrácení platby (pokud jste platili kartou, vrátíme vám peníze stejným způsobem)

Zboží nám do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupující zašle na adresu kterou Vám zašleme v odpovědi na odstoupení od kupní smlouvy. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít. K zásilce přiložte:

  • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží,
  • certifikát (pokud byl vydán),
  • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy,
  • číslo účtu, na který vám máme vrátit peníze,
  • kontaktní adresu, telefon a e-mail.

Pokud zboží vrací osobně jiná osoba než kupující, je potřeba písemný souhlas kupujícího.

Když se spotřebitel rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, spotřebitel však platí poštovné spojené s vrácením zboží.

Vrácení peněz

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že v případě vrácení platby kartou se připsání finančních prostředků může zdržet o 2–3 dny (většinou na straně banky příjemce).

Berte na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Kdy zboží nelze vrátit

Nárok na odstoupení od kupní smlouvy zaniká, pokud:

  • Zboží neodpovídá stavu, v jakém bylo kupujícím převzato.
  • Šperk je zničený, opotřebovaný nebo jinak znehodnocený.
Stáhnout formulář pro odstoupení